Szolár potenciál vizsgálat

Alsómocsolád Község Önkormányzata 2021. nyarán megbízta a Wattmanager Kft-t, hogy készítsen szolár potenciál vizsgálatot az alsómocsoládi lakóingatlanokra. Vagyis mérje fel, hogy melyek azok az ingatlanok, házak, melyek alkalmasak lennének napelemek telepítésére. Nem volt célunk minden egyes ingatlan felmérése, csupán az, hogy megnézzünk néhány tipikus házat, melyeknek segítségével már következtetni lehet a hasonló fekvésű, benapozottságú, méretű tetőkre telepített napelemek esetére is.

A felmérésnél figyelembe vett szempontok:

  • Tájolás
  • Tető mérete
  • Épület típusa
  • Tető minősége
  • Épület minősége
  • Rendelkezésre álló kapacitás

Az alábbi táblázatban bemutatjuk néhány felmért lakóingatlan szolár potenciálját. A tetőkön a kék szín az alacsony, a sárga a jó, a narancssárga a kiváló adottságokat mutatja. Tehát minél több narancssárga és sárga részt látunk, annál több energiát képes termelni az adott tetőre épített napelem. A fotók azt is megmutatják, hogy a tető mely részére érdemes telepíteni a napelemeket.

Fontos azonban tudni, hogy ez a felmérés csupán tájékoztató jellegű, nem helyettesíti a részletes felmérést. A napelem telepítésénél fontos tudnunk azt is, hogy az adott ingatlanon milyen fogyasztók vannak, mire tudják felhasználni a megtermelt napenergiát, milyenek a fogyasztási szokások, nap közben mikor van magas fogyasztás és mikor alacsony.

Sok esetben azért nem javasolt  a napelem telepítése, mert a ház állaga, a cserepek, a tető állapota nem megfelelő. Ilyen esetekben egy felújítás után érdemes lehet napelemet telepíteni.

Sok esetben a tető benapozottsága miatt, vagy esetleg azért, mert túl tagolt a tető - így sok az árnyékos rész - nem éri meg napelemet telepíteni, de egy más fekvésű, vagy tagolatlan tetejű melléképület, istálló kíváló lehetőségeket nyújthat.

Ami azonban minden esetben javasolt, az egy alapos energetikai felmérés és annak alapján egy energetikai felújítás - homlokzatszigetelés, födémszigetelés, nyílászárócsere, fűtéskorszerűsítés, kazáncsere, a nagyobb berendezéseink karbantartása, cseréje, de az energiatakarékosabb fogyasztási szokások bevezetése is. Önkormányzatunk ezekben is igyekszik minden lakónknak segíteni, ezért indítjuk el a Tiszta udvar, energiatudatos ház és a Kapcsolj ki, Kapcsolódj be! programunkat.

 

 

 

 

 

 

 

A felmérés alapján a szakértők 4 kategóriába osztották az ingatlanokat:

 Közösségi naperőmű telepítésre javasolt 

 Háztartási naperőmű telepítésre javasolt  

 Naperőmű telepítésre nem javasolt a kedvezőtlen adottságok miatt (fekvés, benapozottság)

 Naperőmű telepítésre nem javasolt az épület kedvezőtlen állaga miatt (felújítás után megfelelő lehet)

 

Felmért ingatlanok

Kossuth u. 1.

(hátsó tető felújított, tagolt tető)

Kossuth u. 2.

(udvar felé vápa és kémény, 10-12 panel elfér az utcára merőlegesen, 1x10A)

 

 

 

Kossuth u. 7.

(Régi cserép, 1 fázis)

 

Rákóczi u. 14.

(Cseresznyefa az udvarban, az istálló alkalmasabb lenne napelem telepítésére)

 

Rákóczi u. 15.

(hullámpala, fenyőfák az udvarban nyugati irányban. Az istálló alkalmasabb lehet.)

 

Rákóczi u. 17.

(régi hódfarkú cserép, nagy nyírfa, déli épületszárny az udvarban)

Rákóczi u. 18.

(A déli tetőrészen lenne lehetőség még napelem felszerelésére)

 

 

 

 

 

 

Rákóczi 24.

(jó lehetőség az utcafronton, udvarban napkollektor)

 

Rákóczi 32.

(Napelem telepítés megtörtént)

 

Rákóczi 42.

(Bitumenes hullámlemez, fenyő, nyírfa délkeleti irányban)

 

Rákóczi u. 43.

(régi cserép)

 

Rákóczi 49.

(Délről tuják, kicsit hullámos tető, régi cserép)

 

Petőfi 79.

(Régi cserép, hullámpala)

 

Petőfi 85.

(új cserép)

Petőfi 86.

(melléképület, gyümölcsfa) 

 

 

 

Petőfi 97.

(Gyümölcsfa)

 

Kossuth 113.

(Állékonysági gond, 1 fázis, régi mérő)

 

Kossuth u. 121.

(Tagolt tető, 1 fázis)

 

Kossuth 134. 

(Tagolt tető, 1 fázis)

 

Kossuth u 135.

(Almafák a déli oldalon)

 

Kossuth 140.

(Megfelelő tető, 3x16A)

 

Kossuth 145.

(Új hódfarkú cserép, megfelelő adottságok)

 

Kossuth 147.

(Régi, de jó állapotú hódfarkú cserép)

 

 

Mintaépületek hozamai

A felmérés alapján hozambecslések is készültek néhány tipikus ingatlanra. A hozambecslés lényege, hogy megmutassa, az adott tetőn mekkora éves termelés lehet és az várhatóan hogyan oszlik el az év során.

A munkafolyamat első fázisában 5 db épületet választottunk ki, amelyek a legjellemzőbbek irányukat és tetőlejtésüket tekintve Alsómocsolád településen a szoláris potenciál felmérés szempontjából.
A táblázatban az egyes irányokhoz tartozó ún. fajlagos hozamok olvashatók ki. Ez a gyakorlatban azt jelenti hogy ~3 db tetőre szerelt (~330 Wp) napelemtől mekkora éves átlagos hozam várható.
Például ha egy házra 15 db napelem helyezhető el az kb 5 kWp teljesítmény, ennek várható éves hozama 5 kWp × 1193 kWh/kWp.a = 5965 kWh.a.
Ugyanakkor gazdasági szempontból a 923 kWh/kWp hozam nem kedvező.

Cím 

Irány 

Azimuth 

Tető meredekség

Várható fajlagos 

energia termelés

kWh/kWp.a

Gerinc tájolása az utca irányához képest

Petőfi utca 97. 

kelet 

-64° 

38° 

1072.23 

merőleges

Kossuth u 124 

majdnem dél 

-9° 

38° 

1208.89 

párhuzamos

Egészségház 

~dél 

-1° 

38° 

1211.29 

merőleges

Kossuth u 137. 

dél 

0° 

38° 

1193.17 

merőleges

Petőfi utca 79 

dél 

0° 

38° 

1209.8 

párhuzamos

Rákóczi u 16.

majdnem 

nyugat 

81° 

45° 

943.47 

merőleges

Kossuth u 75. 

nyugat 

90° 

39° 

923.23 

párhuzamos

Hozambecslés néhány tipikus fekvésű ingatlanon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Kossuth utca 75-re telepített napelem 923 kWh/év hozam éves várható eloszlása. A fűtési idényben jelentős szoláris hozam csökkenés látható ezért fűtési célú napelem-energiatermelés ilyen tájolású házakon nem javasolt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Kossuth utca 137. címre telepített 1 kWp naperőmű havi hozamai. Március és október hónapokban ezzel az elrendezéssel mintegy 25%-al több fajlagos hozam várható, így már hőszivattyús fűtés rásegítésére is alkalmas lehet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alsómocsolád, Petőfi utca 97. címre telepített 1 kWp naperőmű várható
havi hozamai.